Αρχείο μηνός Οκτώβριος 2016

Η Άσσος του Μεσαίωνα

Μια δύσκολη πραγματικά ανάπτυξη θέματος μια και υπάρχουν λίγες μαρτυρίες.
Να ξεκινήσουμε καλύτερα με τί ονομαζόταν Άσσος τότε.
Άσσος ονομαζόταν Συνέχεια