Αρχείο μηνός Μάρτιος 2014

Το όνομα Άσσος

Πιθανότητες προέλευσης του ονόματος  Άσσος:
Οι Λατίνοι την έλεγαν σίγουρα Naxo, ή Naso.

Σα Naxos είναι γραμμένη και στη Λατινική κτητορική  επιγραφή δεξιά της κεντρικής πύλης του φρουρίου.

Συνέχεια

Εισαγωγή

Σε τούτη την ενότητα, μέσα από μια σειρά πληροφοριών θα γίνει προσπάθεια να ερευνηθεί η αρχαία ιστορία της χερσονήσου της Ερίσσου, η οποία είναι αδύνατο λόγω γεωγραφικής θέσης  να μη κρύβει πολλά μυστικά και εκπλήξεις, μια και προσφέρει πολλές λύσεις, αν όχι και ταυτίζεται ακόμα με τις μέχρι τώρα γνωστές αφηγήσεις και γεωγραφικές λεπτομέρειες  της Ομηρικής Ιθάκης.

Σκοπός  επίσης δεν είναι  κυρίως η απόδειξη, αλλά ο προβληματισμός με ό,τι μπορεί να προκύψει από αυτόν.

Καθένας μπορεί να εκφράζει εδώ μέσα ευπρεπώς πάντα τις απόψεις του (ο γράφων σε προσωπική βάση δεν έχει πρόβλημα αλλά το απαιτεί ο «πολιτισμός» μας), τις πληροφορίες του, τις ανησυχίες του, τις αντιρρήσεις του, ή οτιδήποτε άλλο και αυτό  θα θεωρείται πάντα βοήθεια  στον κυρίως σκοπό του blog.

Καλό μας ταξίδι λοιπόν και εύχομαι καλές θάλασσες και μακριά από ξέρες (υφάλους), γιατί άμα αντί radar έχεις μόνο πορτολάνους και τα αστέρια, θα είναι λίγο επικίνδυνο.

Πάντως και ξύλα και ξυλουργό έχει το πλοίο για να επισκευάζει τις ζημιές.